Portfolio

Om een indruk te geven voor welke projecten u een beroep op ons kunt doen, geven we hieronder een indruk van workshops, lezingen, trainingen en langdurige projecten waar Jos Delnoij en/of het Leids Dialoog Centrum bij betrokken was.

Trainingen Integriteit

Voor het CAOP werkte Jos Delnoij onder andere bij verschillende gemeentebesturen, gemeenteraden,  ministeries,  instellingen op het gebied van de rechtspraak, waterschappen, provincies en ZBO's.

Verder ontwikkelde zij onder andere een opleiding vertrouwenspersonen en verzorgde zij samen met Maarten van Zwieten een opleiding tot dilemmatrainer (train de trainer).

Jos Delnoij is gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit voor verschillende organisaties in de publieke sector.

Voor het Ministerie van Defensie vervulde Jos enkele jaren de functie van integriteit adviseur en coordinator vertrouwenspersonen voor de Bestuursstaf.

Bij de gemeente Amsterdam verzorgt het LDC trainingen voor verschillende diensten en stadsdelen, waaronder: Amsterdam Centrum, Amsterdam Noord, Amsterdam Zuid-Oost, de Traineepool bestuursdienst en de Stadsdeelraad Centrum; Het Waterleiding Bedrijf Amsterdam

In Zuid Afrika, bij de oprichtingsbijeenkomst van de South African Philosophical Consultation Association (SAPCA), maakten Zuid Afrikaanse collega' s kennis met de zeven stappen van de dilemma training

In samenwerking met G&I werkte het LDC bij talloze (overheids)organisaties, onder andere: brandweer Amsterdam, Nijmegen en Maastricht; Reclassering Amsterdam, Waternet, de gemeentes Kerkrade, Twenterand en gemeente Zaanstad.

 

Korte workshops

 • In samenwerking met De Partij organiseerde het LDC een workshop over humor door Kristof van Rossem voor de personeelsdag van medewerkers uit de pharmaceutische industrie

 • Tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst bogen organisatieadviseurs zich over de vraag waar nou precies hun beroepsverantwoordelijkheid ligt

 • Bij de jaarlijkse bijeenkomst waarop verslagen en begrotingen werden besproken, voerden ongeveer vijftig internationale managers Socratische gesprekken over hun beroepsverantwoordelijkheid

 • Dair, Dutch Association for Institutional Research, koos voor een dagdeel workshop morele oordeelsvorming

Socratische gesprekken

Het Leids Dialoog Centrum begeleidde Socratische gesprekken bij onder andere de volgende organisaties:

 • Habitat, Den Haag: "Wanneer is onze boodschap effectief?"

 • Leonardo Copper Institute, Brussel

 • Hunneschans, Guldenberg en Relief fusievoorbereiding: "Wat zijn onze gezamenlijke drijfveren?"

 • Telefonische hulpdienst THD in het kader van kwaliteitsverbetering: "Wanneer voer ik een goed hulpverleningsgesprek?"

 • Universiteit Leiden, faculteit der wijsbegeerte: "Wat is een goed gesprek?"

 • Universiteit Nijmegen, Centrum voor ethiek (CeKun)

 • Hogeschool Utrecht, afdeling verpleegkunde: "Wat is onze beroepsverantwoordelijkheid?"

 • Vereniging voor bedrijfsadviseurs, Oegstgeest

 • Thomas Morus Akademie, Keulen

Onderwijs

Bij onder andere de volgende instellingen verzorgde Jos Delnoij (gast)colleges:

 • Hogeschool Inholland, religie en levensbeschouwing. 2015
 • Ichtus Hogeschool Rotterdam, ethiek voor de studierichting Economie, Management en Recht

 • Haagse Hogeschool, training morele oordeelsvorming studenten CMV

 • Hogeschool Utrecht, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen: collegiale consultatie

 • Universiteit van Tilburg, universitair docent Encyclopedie van het Recht

 • Da Vinci College Leiden; naschools project Socratische gesprekken met leerlingen

 • De Twijn, basisschool Utrecht, filosoferen met kinderen

Train de trainer cursussen

 • In Nederland initieerde Jos Delnoij de eerste training die collega' s opleidde tot Socratisch gespreksleider.
 • Van deze cursus werd een internationale variant gemaakt, waaraan deelnamen filosofen / organisatieadviseurs uit Luxemburg, Nederland, Denemarken, Turkije, Zuid Afrika en Engeland.

 • Voor de Hogeschool Leiden, afdeling fysiotherapie verzorgde het Leids Dialoog Centrum ter instructie van docenten een reeks Socratische gesprekken

 • in 2013 ontwikkelde zij voor het CAOP een train de trainer dilemmatrainer voor de overheid

Bijzondere projecten

 • Begeleiding zaalgesprekken en integriteitadvies na theatervoorstellingen PLEZANT

 • Video integriteit landelijk politiekorps

 • Socratisch gesprek hoogbegaafde jongeren, Zwitserland

 • Train de trainers voor consultants, Engeland

 • Vrouwennetwerk noordoost, Diner pensant

 • Workshops Socratische methode voor filosofen; Johannesburg Zuid Afrika

 • Analyse operatie Centurion, Philips Eindhoven

 • Samenwerking kamer van Chamber of Commerce en prof Tobie Louw (Fort Hare University), East London Zuid Afrika: dilemma training en Socratische methode voor universiteits- en bedrijfsfunctionarissen in het kader van Work Ethics

Voordrachten

Interactieve voordrachten voerden we uit op verschillende gebieden. We leveren zowel bijdragen aan Nederlandse en internationale conferenties, maar we spreken ook voor netwerkbijeenkomsten van bepaalde beroepsgroepen of andere maatschappelijke organisaties:

 • Galerie Herenstraat, over kunst in de samenleving: Streetview. 2014
 • GPA conferentie 2008: The dada concept. Implementing Integrity programmes through interdisciplinary cooperation. zie ook www.integrityconsultants.com

 • New York, City College of New York, i.s.m. Louis Marinoff, lezing socratische methode

 • Zwanenhof; lezing over spiritualiteit

 • Internationale School Voor Wijsbegeerte, lezing internationale conferentie socratisch gesprekleiders

 • Rotary Lisse, interactieve voordracht over integriteit

 • Vierde Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam/UvA: Socratische methode voor juristen

 

 

 

Ontwerp ? 2004 MVKK en uitvoering ? 2004 Projectie Productions | Disclaimer.